top of page

Zandstraalfolie's en andere folie's worden gebuirkt om een open ruimte iets meer privacy te geven.   Verschillende designs zijn mogelijk. 

bottom of page